THÔNG BÁO

Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm học 2020-2021

Cập nhật: 09-10-2020 02:02:54 | THÔNG BÁO | Lượt xem: 173

Kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

đăng ký tham quan trường

đăng ký
tham quan trường


Bản quyền nội dung thuộc về Trường Hữu Nghị Quốc Tế