Tuyển sinh
Trường Mầm Non Hữu Nghị tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Trường Mầm Non Hữu Nghị tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Cập nhật: 11-12-2021 09:54:08 | Tuyển sinh | Lượt xem: 121

Trường Mầm non Hữu Nghị thông báo kế hoạch tuyển sinh như sau: Xem thêm

Trường Trung học Phổ thông Hữu Nghị Quốc tế thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Trường Trung học Phổ thông Hữu Nghị Quốc tế thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Cập nhật: 11-05-2021 03:18:44 | Tuyển sinh | Lượt xem: 553

​1. Đối tượng tuyển sinh Xem thêm

Tuyển sinh hệ Tiểu học & THCS năm học 2020 - 2021

Tuyển sinh hệ Tiểu học & THCS năm học 2020 - 2021

Cập nhật: 03-06-2020 10:24:44 | Tuyển sinh | Lượt xem: 598

Trường Tiểu hoc và THCS Hữu Nghị Quốc tế thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021 như sau: Xem thêm

Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021

Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021

Cập nhật: 20-05-2020 05:49:03 | Tuyển sinh | Lượt xem: 785

1. Đối tượng tuyển sinh     Xem thêm

Tuyển sinh hệ mầm non năm học 2019-2020

Tuyển sinh hệ mầm non năm học 2019-2020

Cập nhật: 04-04-2019 09:24:34 | Tuyển sinh | Lượt xem: 1811

Trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 như sau: Xem thêm

Tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020

Tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020

Cập nhật: 19-03-2019 12:23:39 | Tuyển sinh | Lượt xem: 1328

Trường Trung học Phổ thông Hữu Nghị Quốc tế được thành lập ngày 11/6/2018, sau một năm chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết, Nhà trường bắt đầu tuyển sinh vào lớp 10 từ năm học 2019-2020. Xem thêm

Tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Cập nhật: 18-03-2019 07:00:22 | Tuyển sinh | Lượt xem: 677

Thông báo tuyển sinh cấp Tiểu học năm học 2019 - 2020 Xem thêm

đăng ký tham quan trường

đăng ký
tham quan trường


Bản quyền nội dung thuộc về Trường Hữu Nghị Quốc Tế