Liên hệ

TRƯỜNG HỮU NGHỊ QUỐC TẾ

Địa chỉ: 50 đường Quán Nam, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Tel: 0225 3 568 828 - Hotline: 0968 599 090


đăng ký tham quan trường

đăng ký
tham quan trường


Bản quyền nội dung thuộc về Trường Hữu Nghị Quốc Tế